Perbezaan Real Estate dengan Property

0
383

Definisi Real Estate

Tanah yang kekal dan tetap termasuk bangunan, gudang dan barang lain yang dilampirkan pada struktur. Walaupun media sering merujuk kepada “pasaran hartanah” dari perspektif hidup dalam perumahan, real estate boleh dikelompokkan kepada tiga kategori yang luas berdasarkan penggunaannya:

  • Perumahan
  • Komersial
  • Industri

Contoh real estate termasuk tanah, rumah, kondominium, rumah bandar, bangunan pejabat, bangunan kedai runcit dan kilang yang belum dibangunkan.

Definisi Real Property

Setiap pemilikan mempunyai hak ke atas tanah itu sendiri. Property boleh dalam bentuk sewa atau perumahan.

Perbezaan Real Estate dengan Property

Real Estate lebih kepada fizikal (tanah dan bangunan), sementara property lebih didorong oleh pemilikan fizikal (tanah dan bangunan). Atau boleh dikatakan bahawa real estate adalah subset (bahagian) property.

Perdagangan real estate dan property bermaksud perdagangan yang membuat jualan (pemasaran) pemilikannya. Pemasaran di sini mungkin termasuk menjual atau menyewakan.